top of page

Copywriting

Potęga słowa

Uważamy, że nie ma jednej, uniwersalnej strategii marketingowej. Tworzymy spersonalizowane materiały tekstowe dla każdego klienta, zapewniając realizację jego konkretnych celów. Od 10 lat staramy się zrozumieć co działa, a co zawodzi w zakresie komunikacji i innowacyjności. Nasze doświadczenie z różnych branż i obszarów pozwalają dostarczać treści niezbędne do dotarcia do klientów. 

Zadajemy pytania, słuchamy, dużo czytamy i obserwujemy trendy w marketingu internetowym. Dlatego nasze przekazy treściowe są merytoryczne i ciekawe dla odbiorców. Pisane są krótkimi zdaniami, językiem zrozumiałym dla czytelników.

W tworzeniu treści kierujemy się wzorcem zachowań konsumentów opartym o model AIDA - attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (wzbudzenie potrzeby), action (wezwanie do działania)

 

Posty, teksty, treści - copyeriting - agencja marketingowa Boski Online Development
bottom of page